Powered by

Powered by

dinsdag 19 april 2016

Volle kracht vooruit …

De pilot loopt nu twee weken en we hebben zo’n 70 deelnemers. Hadden we bij de start nog alleen de Android en de web-versie; deze week is ook de IOS-app gereleased. Goed nieuws voor de Apple-gebruikers en ook voor de pilot, nog meer reacties en feedback. Wat werkt goed, wat moet anders en wat kan beter? Leren hoe we samen een slimmere en veiligere binnenvaart kunnen realiseren; daar gaan we voor.

Feedback per WhatsApp

Feedback verzamelen en leren met een WhatsApp groep samen met de binnenvaart, nou dat hebben we geweten! De eerste nacht bleef de feedback ook tijdens onze nachtrust binnen komen; en hoe zet je dat dan uit, en gaat je wekker dan nog wel af?

Welke feedback?

En er is veel waardevolle feedback opgehaald, een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen:
  • De bundeling van diverse relevante informatie over de reis wordt positief beoordeeld; de overlap met bestaande systemen en functionaliteit is ook vaker benoemd.
  • Routeplanning; met de feedback zijn een aantal onvolkomenheden uit de routeplanner gehaald. Ook blijkt de app het in het buitenland redelijk te functioneren, dit was niet de primaire scope.
  • Ligplaatsen: het tonen van de ligplaatsen, inclusief de bezetting wordt als zeer waardevol ervaren. Waardevolle suggesties zijn gedaan om selectie via de kaart mogelijk te maken en om alleen beschikbare ligplaatsen in de buurt te tonen.
  • Een aantal schippers vond de kaart te donker; de app is/wordt uitgebreid met een dag / nacht modus.

Niet alleen de schippers tonen interesse in de pilot, ook vanuit de vaarwegbeheerders is er belangstelling om nog meer informatie op deze wijze voor schippers beschikbaar te maken. Wij kijken uit naar het vervolg van de pilot met nog meer nieuwe ideeën en feedback!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten