Powered by

Powered by

dinsdag 5 juli 2016

Klaar!


De pilot met RiverGuide zit erop. Het havenbedrijf Rotterdam en Teqplay bedanken alle deelnemers aan de pilot voor het gebruik en het actief geven van feedback. Zowel het gebruik als de feedback heeft hele waardevolle inzichten opgeleverd. Een mooi voorbeeld van co-creatie met de schippersgemeenschap. De afgelopen periode hebben we ook een enquête uitgezet. Op basis van de eerste batch resultaten hebben we vastgesteld dat zowel schippers als havenautoriteiten waarde inzien van een dergelijke de app.

En wat zijn de bevindingen?
Op dit moment zoeken we nog actief naar de laatste extra feedback van de schippers. Op basis hiervan wordt een kort verslag opgesteld. Dit verslag zal worden gedeeld met de deelnemende schippers en BLN Schuttevaer. We verwachten dit medio augustus te kunnen delen.

En dan?
De aankomende periode gaan de vaarwegbeheerders, autoriteiten en Teqplay in gesprek om te kijken hoe we een vervolg kunnen organiseren. Hierbij kijken we naar de waarde voor de verschillende partijen en hoe we op duurzame wijze met elkaar kunnen innoveren voor vlotte en veilige binnenvaart. Hierbij wordt dan ook bepaald met welke inhoudelijke onderwerpen we een volgende stap gaan zetten.

Blijft de app het doen?
Ja! De app blijft het doen. Teqplay en het Havenbedrijf Rotterdam houden de app de aankomende maanden operationeel. De getoonde data blijven we verzamelen en bundelen, en we zijn bereikbaar voor vragen. Maar dat is nog niet alles; op basis van feedback en de enquête worden nog een aantal extra functionaliteiten ontwikkeld. De keuze wordt de aankomende weken gemaakt; dus als u de enquête nog niet heeft ingevuld is dit uw laatste kans.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage …

Geen opmerkingen:

Een reactie posten