Powered by

Powered by

vrijdag 29 juli 2016

Met RiverGuide de zomer door …

De enquête is verwerkt; het verslag is geschreven en wordt begin september besproken met BLN en met diverse vaarwegbeheerders. In de vorige blog-post schreven we dat er als toegift een aantal kleine nieuwe functionaliteiten door Teqplay en het havenbedrijf voor RiverGuide worden ontwikkeld. De feedback uit de pilot is hier het uitgangspunt geweest. En uiteraard is er ook gekeken in hoeverre de nieuwe functionaliteit bijdraagt aan het gebruiksgemak voor de schipper en wat de bijdrage is aan de veiligheid.
En wat gaat het dan worden?
  1. Informatie over drinkwater punten en auto afzetplaatsen: De vraag was om in RiverGuide ook inzicht te geven waar drinkwater en auto afzetplaatsen zich langs de route bevinden. Deze gaan we oppakken.
  2. Actuele en verwachtte stromingsinformatie als laag op de kaart opnemen: Binnen Rijkswaterstaat is er gedetailleerde stromingsinformatie beschikbaar die op de kaart getoond wordt. Deze weergave geeft overzicht en snel inzicht over de stroming in een gebied. Wij gaan deze informatie voor Rotterdam en een aantal andere locaties in Nederland in de app opnemen.
  3. Zoeken naar een passende ligplaats in de buurt: RiverGuide toont al de detailinformatie over ligplaatsen en de bezetting in de Rotterdamse Haven. Hier gaan we een functie aan toevoegen om direct in een gebied een geschikte ligplaats te kunnen vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met maten, bezetting en kegels.
  4. Feedback over juistheid informatie in mijn AIS transponder: De kwaliteit van het uitgezonden AIS-signaal is belangrijk voor de veiligheid. Op een aantal plekken is inmiddels een verplichting ingevoerd en de handhaving op juist gebruik vindt ook al plaats. RiverGuide geeft feedback aan de schipper over het uitgezonden signaal en waar mogelijk of het juist is. Denk hierbij aan een controle van de maten en de AIS status.

Kortom wij zijn de rest van de zomer weer aan de slag, we verwachten half augustus de eerste resultaten met jullie te kunnen delen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten