Powered by

Powered by

woensdag 24 februari 2016

River-Guide: een gesprek met koninklijke BLN-Schuttevaar


Met de resultaten uit de workshops en de input uit de bezoeken bij de schippers zijn we de afgelopen periode hard aan de slag gegaan. De app ontwikkelen; alle data verzamelen om de routes te kunnen plannen. Maar ook alle informatie over bijvoorbeeld bruggen en sluizen en de openingstijden en alles wat we onderweg nog meer kunnen tegenkomen. Alles zit nu in de eerste versie in de app.

Tijd om de pilot concreet op de rit te gaan zetten. Om dit te doen zijn we in gesprek gegaan met de Koninklijke BLN-Schuttevaar. Nadat we onze ambities met betrekking tot veiligheid en zeker ook onze aanpak uit de doeken hadden gedaan hebben we een eerste werkende versie gedemonstreerd aan Leny van Toorenburg. Ze was zichtbaar blij met alle informatie die zo praktisch bij elkaar in de app komt. Dat dit van waarde is voor de schippers en voor de veiligheid; daar had ze wel vertrouwen in.

Maar uiteraard; de "proof of the pudding is in the eating", en daar gaan we samen mee aan de slag. Afgesproken is de aankomende periode actief deelnemers te gaan werven voor de pilot die begin april van start zal gaan. Hierbij zal ook aansluiting gezocht worden met jong-BLN, de ledengroep met o.a. jonge, ambitieuze ondernemers van Koninklijke BLN-Schuttevaer; bij uitstek geschikt om de app te testen.

We zetten koers naar een succesvolle pilot.