Powered by

Powered by

vrijdag 29 juli 2016

Met RiverGuide de zomer door …

De enquête is verwerkt; het verslag is geschreven en wordt begin september besproken met BLN en met diverse vaarwegbeheerders. In de vorige blog-post schreven we dat er als toegift een aantal kleine nieuwe functionaliteiten door Teqplay en het havenbedrijf voor RiverGuide worden ontwikkeld. De feedback uit de pilot is hier het uitgangspunt geweest. En uiteraard is er ook gekeken in hoeverre de nieuwe functionaliteit bijdraagt aan het gebruiksgemak voor de schipper en wat de bijdrage is aan de veiligheid.
En wat gaat het dan worden?
  1. Informatie over drinkwater punten en auto afzetplaatsen: De vraag was om in RiverGuide ook inzicht te geven waar drinkwater en auto afzetplaatsen zich langs de route bevinden. Deze gaan we oppakken.
  2. Actuele en verwachtte stromingsinformatie als laag op de kaart opnemen: Binnen Rijkswaterstaat is er gedetailleerde stromingsinformatie beschikbaar die op de kaart getoond wordt. Deze weergave geeft overzicht en snel inzicht over de stroming in een gebied. Wij gaan deze informatie voor Rotterdam en een aantal andere locaties in Nederland in de app opnemen.
  3. Zoeken naar een passende ligplaats in de buurt: RiverGuide toont al de detailinformatie over ligplaatsen en de bezetting in de Rotterdamse Haven. Hier gaan we een functie aan toevoegen om direct in een gebied een geschikte ligplaats te kunnen vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met maten, bezetting en kegels.
  4. Feedback over juistheid informatie in mijn AIS transponder: De kwaliteit van het uitgezonden AIS-signaal is belangrijk voor de veiligheid. Op een aantal plekken is inmiddels een verplichting ingevoerd en de handhaving op juist gebruik vindt ook al plaats. RiverGuide geeft feedback aan de schipper over het uitgezonden signaal en waar mogelijk of het juist is. Denk hierbij aan een controle van de maten en de AIS status.

Kortom wij zijn de rest van de zomer weer aan de slag, we verwachten half augustus de eerste resultaten met jullie te kunnen delen.

dinsdag 5 juli 2016

Klaar!


De pilot met RiverGuide zit erop. Het havenbedrijf Rotterdam en Teqplay bedanken alle deelnemers aan de pilot voor het gebruik en het actief geven van feedback. Zowel het gebruik als de feedback heeft hele waardevolle inzichten opgeleverd. Een mooi voorbeeld van co-creatie met de schippersgemeenschap. De afgelopen periode hebben we ook een enquête uitgezet. Op basis van de eerste batch resultaten hebben we vastgesteld dat zowel schippers als havenautoriteiten waarde inzien van een dergelijke de app.

En wat zijn de bevindingen?
Op dit moment zoeken we nog actief naar de laatste extra feedback van de schippers. Op basis hiervan wordt een kort verslag opgesteld. Dit verslag zal worden gedeeld met de deelnemende schippers en BLN Schuttevaer. We verwachten dit medio augustus te kunnen delen.

En dan?
De aankomende periode gaan de vaarwegbeheerders, autoriteiten en Teqplay in gesprek om te kijken hoe we een vervolg kunnen organiseren. Hierbij kijken we naar de waarde voor de verschillende partijen en hoe we op duurzame wijze met elkaar kunnen innoveren voor vlotte en veilige binnenvaart. Hierbij wordt dan ook bepaald met welke inhoudelijke onderwerpen we een volgende stap gaan zetten.

Blijft de app het doen?
Ja! De app blijft het doen. Teqplay en het Havenbedrijf Rotterdam houden de app de aankomende maanden operationeel. De getoonde data blijven we verzamelen en bundelen, en we zijn bereikbaar voor vragen. Maar dat is nog niet alles; op basis van feedback en de enquête worden nog een aantal extra functionaliteiten ontwikkeld. De keuze wordt de aankomende weken gemaakt; dus als u de enquête nog niet heeft ingevuld is dit uw laatste kans.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage …