Powered by

Powered by

dinsdag 28 juni 2022

RiverGuide E-meldingen

De Riverguide app is afgelopen periode uitgebreid met een module voor het eenvoudig melden van reis- en ladinggegevens aan de vaarwegbeheerders. Deze nieuwe module is de afgelopen weken uitgebreid getest met een aantal schippers. Deze testen zijn positief verlopen en vanaf vandaag is deze functionaliteit operationeel in RiverGuide en kan deze gebruikt worden door alle schippers.

De ingevulde reis-en laadgegevens worden automatisch doorgegeven aan de bevoegde vaarwegautoriteiten. RiverGuide leent zich met name goed voor het invoeren van een beperkte hoeveelheid data. De focus ligt dan ook op de eenvoudige meldingen voor schepen met bulklading. Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden in Vlaanderen en Duitsland. 

Met deze nieuwe functionaliteit wordt het voor de schippers mogelijk om op een eenvoudige manier de reis-en laadgegevens te melden aan de bevoegde autoriteit.

Om gebruik te maken van deze functionaliteit gaat u in het menu (de drie streepjes links onderaan het scherm) en kiest u voor e-meldingen. Nadat u de eerste keer de registratie heeft voltooid, kunt u meteen reis- en ladinggegevens melden.In de video tutorial hierboven kunt u eenvoudig zien hoe u een casco aanmaakt en vervolgens een melding kunt maken door een nieuwe reis op te voeren.
donderdag 1 april 2021

Veel vaarplezier gewenst!

Het nieuwe vaarseizoen is geopend! Kun je ook niet wachten om het water weer op te gaan? RiverGuide Recreant geeft je alle relevante informatie die je nodig hebt voor een ontspannen en veilige vaartocht.

Ontspannen en Veilig

Dankzij de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen in de app plan je je reis nu nog makkelijker. Naast reistijdvoorspelling en diverse route opties, krijg je ook alle relevante informatie die je onderweg tegenkomt, zoals bruggen en sluizen en hun openings/bedieningstijden, telefoonnummers, marifoonkanalen en doorvaarthoogte… je vindt het overzichtelijk weergegeven in RiverGuide Recreant.

Tutorials

Om jou als gebruiker te helpen hebben we een aantal tutorials gemaakt waarin we stap voor stap uitleggen hoe de app werkt en hoe je alle functies optimaal kunt benutten. Je vindt ze hier: ttps://youtube.com/playlist?list=PL4kg6pYt6ERIDyXbjLmrfIL3h7R39ciSE 

RiverGuide wenst je een mooi en veilig vaarseizoen toe!
vrijdag 19 juni 2020

RiverGuide v2.0 meer gebruikersgemak en veiliger

RiverGuide Recreant heeft een make-over gehad, een nieuw ontwerp en extra functionaliteit. Allemaal met het oog om de vaarweggebruiker beter te ondersteunen en veiligheid op de Nederlandse vaarwegen te verbeteren.

RiverGuide Recreant is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikers. Afgelopen jaren hebben we veel feedback en verzoeken mogen ontvangen en hebben we de app een aantal keren uitgebreid. En er lag ook nog een wensenlijstje, dus na vier jaar RiverGuide werd het tijd voor een grondige opfrisbeurt van de app. De look en feel van de app sluit aan op de laatste ontwikkelingen en maakt gebruik van de nieuwe mogelijkheden van de mobiele telefoon en tablets. Een voorbeeld hiervan is de optie “automatische nachtmodus”, op basis van de instellingen van het mobiele apparaat gebruikt RiverGuide de voorkeursinstelling van de mobiel. 

Ook de kaartlagen en de weergave ervan zijn sterk verbeterd. Het menu voor het selecteren van de kaartlagen is vernieuwd en geeft de gebruiker een goed overzicht welke informatie er in RiverGuide beschikbaar is. Kaarten met de diepte, golfhoogte, stroming, maximale snelheid, verkeersborden, palen en trailerhellingen* zijn eenvoudig te activeren. Er is meer keuze in de weergave van de kaart, en de gebruiker het selecteren en aanpassen naar zijn/haar persoonlijke voorkeuren.


De routeplanner met vaaradvies, met begin- en eindpunt en eventueel de snelheid, is uiteraard gebleven. Op verzoek van veel van de RiverGuide gebruikers is nu ook de via-optie toegevoegd. Tussen vertrek en bestemming kunnen meerdere via-punten worden toegevoegd,  en deze worden getoond in het reisadvies. 

Reisvoorbereiding is belangrijk, daarom is het nu ook mogelijk om meerdere routes vooraf te plannen en opslaan. Ook kan een een vaaradvies voor een vooraf opgegeven datum worden berekend. Zo heb je al gebruikers inzicht de juiste bedientijden van bruggen en sluizen. Daarnaast worden nu ook de verwachte wachttijden bij sluizen en bruggen op de route worden vermeld. Zo kun je vooraf thuis al voor meerdere dagen je vaarroutes inplannen! Optimaal genieten van de tocht en liever grote vaarwegen vermijden? Dat kan! Bij het invoeren van de route, is nu een optie beschikbaar waarbij je kunt aangeven dat je de grote vaarwegen wilt vermijden. Het vaaradvies zal dan, waar mogelijk, over de kleine(re) vaarwegen gaan.

    
  De nieuwste versie van RiverGuide Recreant is mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland. RiverGuide Recreant is een initiatief van nederlandse vaarwegbeheerders, voor de achtergrond en de historie zie de blogs op www.riverguide.eu. 

RiverGuide Recreant is gratis te downloaden in de App Store (iOS) en Google Play (Android).

*Voor sommige gebieden is extra informatie of functionaliteit beschikbaar; op de kaartlagen wordt getoond waar wat beschikbaar is. 
woensdag 30 januari 2019

RiverGuide ontmoet de Wadvaarders
Zaterdag 26 januari vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Wadvaarders plaats op de Maritieme Academie in Harlingen. Teqplay was uitgenodigd om te presenteren hoe de informatie en wensen van wadvaarders geïmplementeerd zijn in de Wadden uitbreiding voor de RiverGuide app. Ook was het een uitgelezen kans voor ons om deelnemers voor de pilot te zoeken.
De ruimte die voor de workshop gereserveerd was, leek ons op het eerste gezicht wat aan de ruime kant. Maar al gauw liep de zaal vol en bleek dat 75 ervaren Wadvaarders de workshop zouden bijwonen. Rijkswaterstaat startte met een korte introductie waarom de RiverGuide app ontwikkeld is. Vervolgens gaf Teqplay een demonstratie de app en welke nieuwe functionaliteiten er toegevoegd zijn.
Het publiek luisterde aandachtig en was zeer geïnteresseerd in RiverGuide. Dat bleek wel toen binnen drie minuten de vraag al kwam hoe je de app kunt installeren! Er is duidelijk behoefte aan deze uitbreiding van de app en de Wadvaarders konden niet wachten om met RiverGuide aan de slag te gaan…
In detail gingen we in op de uitbreidingen van RiverGuide gericht op de Wadden, dit zijn ondermeer:
·        Actuele en voorspelde waterhoogte
·        Actuele lodingsgegevens
·        Actuele en voorspelde golfhoogte
·        Navigatorische informatie (BaZ/ BaS)
Dit alles leidde tot een boeiende discussie en er werden veel vragen gesteld. Alles bij elkaar was het een informatieve workshop, die ook nog eens zijn vruchten afwierp. Eén van de doelen die we vooraf hadden gesteld, was minimaal vijftien deelnemers vinden voor de pilot. Uiteindelijk bleken de Wadvaarders zo enthousiast, dat er inmiddels al 21 inschrijvingen zijn!

De bijeenkomst werd toepasselijke afgesloten met een echte Wadvaarders maaltijd: zuurkool of boerenkool met worst!

woensdag 27 juni 2018

Automatische openingsverzoeken voor bruggen in Noord Holland


De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het beschikbaar maken van een nieuwe service binnen RiverGuide. Voor de recreatieschippers die gebruik maken van RiverGuide worden in de provincie Noord-Holland nu automatische openingsverzoeken voor een groot aantal bruggen gedaan. En daar zijn we trots op!

Op basis van de locatie, opgegeven vaarroute en snelheid wordt nu ook de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend. Deze verwachte aankomsttijd en de scheepsmaten worden via een brugmanagementsysteem (BMS) doorgegeven aan de brugwachter. Mede op basis van deze informatie plant de brugwachter de brugopeningen. RiverGuide Recreant toont de volgende door de brugwachter geplande opening alsmede het bedienregime van de brug. Zo heb je als schipper goed inzicht op wat er staat te gebeuren in je geplande reis. De app geeft ook een visuele indicatie of je de betreffende opening kunt halen. Uiteraard wordt de route met alle bruggen en sluizen die je op de route tegenkomt getoond.  Tijdens de reis is relevante informatie zoals detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, marifoonkanaal en telefoonnummers voor contact met de bedienaar beschikbaar.

In het vaarseizoen 2018 worden steeds meer bruggen aangesloten op RiverGuide. De ervaringen van de gebruikers worden benut voor verdere doorontwikkeling.


Voor meer informatie zie ook: provincie Noord Hollandzaterdag 2 juni 2018

Varen Doe Je Samen & Koerswijzer

Het succesvolle Koerswijzer experiment dat Rijkswaterstaat in 2016 uitvoerde om de veiligheid van de recreatievaart te verhogen heeft een vervolg gekregen in RiverGuide recreant. Daarin zijn vanaf nu alle Varen Doe Je Samen (VDJS) knooppunten opgenomen. De afgelopen maanden is wederom een belangrijke stap gezet om de Nederlandse vaarwegen veiliger te maken. Alle knooppunten die door VDJS zijn beschreven zijn nu ook opgenomen in RiverGuide Recreant. Ben je aan het varen, en is RiverGuide Recreant actief aan dan krijg je een bericht in de app dat je een VDJS knooppunt nadert. Met 1 klik op de kaart krijg je inzicht in het VDJS-advies over het betreffende knooppunt.

Op het juiste moment krijg je de juiste informatie aangeboden!

Daarnaast zijn er nog enkele kleine verbeteringen ingevoerd in RiverGuide Recreant. Je kunt nu je eigen profiel in de app inzien en ook verwijderen. Daarnaast is ook het weer op locatie opvraagbaar, en worden de diverse databronnen vermeld.

In de aankomende maanden wordt de app verder uitgebreid. Naast de knooppuntinformatie komt ook het verkeersbeeld in de app beschikbaar. Op deze manier heb je niet alleen zicht op de veilige route, maar ook op wat er op dat moment om je heen aan het gebeuren is.

Het RiverGuide Team


maandag 26 maart 2018

Experiment verminderen marifoonverkeer - haven Rotterdam

We zijn weer uit de startblokken voor een nieuw experiment in RiverGuide met als doel het verminderen van het marifoonverkeer. De ideeën zijn samen met vaarwegbeheerders en schippers bedacht en gevalideerd.  Op basis hiervan zijn de meest kansrijke concepten geselecteerd en gerealiseerd. In het kort hebben VTS operators de mogelijkheid om berichten aanmaken voor hun sector. Deze worden zichtbaar in de RiverGuide-app, en nadat de schipper het bericht heeft gelezen kan de VTS-er dit zien. Ook is er meer informatie in de app beschikbaar die vaak via de marifoon wordt uitgewisseld. De volgende functionaliteit is voor de schipper beschikbaar.

  1. Meldingen in VTS-sector zichtbaar
  2. Markeren van berichten als gelezen
  3. Visuele detailinformatie over bezetting ligplaatsen
  4. Visuele informatie over bruggen 
  5. Meldingen per sector inzien

In de sectoren Maashaven en Waalhaven gaan VTS-ers en een selecte groep schippers valideren wat potentiële bijdrage en waarde is van betere informatievoorziening en afstemming middels RiverGuide. Hiervoor wordt gedurend een periode van 4 weken dit experiment opgezet. Na afloop van deze periode wordt middels een enquête en op basis van de metingen in kaart gebracht wat deze bijdrage is of zou kunnen zijn.

Vaart u vaker in de sector Waalhaven en Maasbruggen en wilt u meedoen aan het experiment voor de afstemming met de VTS. Stuur een mail naar riverguide@teqplay.nl. De functionaliteit voor de bruggen en ligplaatsen is vanaf volgende week voor alle RiverGuide gebruikers beschikbaar.
Nieuwe functionaliteiten RiverGuide

Detail informatie ligplaatsen

Activeer de ligplaats overlay op de kaart en klik vervolgens op 1 van de ligplaatsen om te zien welke maatvoering schepen er op deze ligplaats liggen.

Visuele weergave van bruggen

Open een brug in de lijstweergave en zie direct hoe hoog de brug is, welke openingen er zijn en de waterstand.

VTS notificaties

Krijg een notificatie op je telefoon als je een waarschuwingsgebied invaart. Klik erop om het bericht te markeren als gelezen. De VTS’er kan dit inzien en hoeft dit nu niet meer over de marifoon te herhalen. 
Om alle berichten terug te kijken ga je via het menu naar de pagina ‘VHF notificaties’