Powered by

Powered by

dinsdag 4 oktober 2016

Eindrapportage pilot & RiverGuide blijft

In de zomer hebben we de enquête voor de RiverGuide pilot uitgezet. Op basis van de feedback uit de enquête en de feedback verzamelt gedurende de pilot is een evaluatierapport opgesteld en zijn nog enkele aanvullingen en verbeteringen in de app gerealiseerd. De belofte was om de resultaten met eenieder te delen, het evaluatierapport is hier te downloaden

RiverGuide blijft!

Diverse vaarwegbeheerders, autoriteiten en belangenorganisaties hebben aangegeven verder te willen met RiverGuide. De aankomende periode worden de gesprekken gevoerd over de concrete invulling hiervan. Zodra hier meer duidelijk is zullen we ons direct weer melden om onze dialoog voort te zetten. Tot die tijd wordt RiverGuide door Teqplay ondersteunt en in de lucht gehouden.