Powered by

Powered by

woensdag 27 juni 2018

Automatische openingsverzoeken voor bruggen in Noord Holland


De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het beschikbaar maken van een nieuwe service binnen RiverGuide. Voor de recreatieschippers die gebruik maken van RiverGuide worden in de provincie Noord-Holland nu automatische openingsverzoeken voor een groot aantal bruggen gedaan. En daar zijn we trots op!

Op basis van de locatie, opgegeven vaarroute en snelheid wordt nu ook de verwachte aankomsttijd bij een brug of sluis berekend. Deze verwachte aankomsttijd en de scheepsmaten worden via een brugmanagementsysteem (BMS) doorgegeven aan de brugwachter. Mede op basis van deze informatie plant de brugwachter de brugopeningen. RiverGuide Recreant toont de volgende door de brugwachter geplande opening alsmede het bedienregime van de brug. Zo heb je als schipper goed inzicht op wat er staat te gebeuren in je geplande reis. De app geeft ook een visuele indicatie of je de betreffende opening kunt halen. Uiteraard wordt de route met alle bruggen en sluizen die je op de route tegenkomt getoond.  Tijdens de reis is relevante informatie zoals detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, marifoonkanaal en telefoonnummers voor contact met de bedienaar beschikbaar.

In het vaarseizoen 2018 worden steeds meer bruggen aangesloten op RiverGuide. De ervaringen van de gebruikers worden benut voor verdere doorontwikkeling.


Voor meer informatie zie ook: provincie Noord Hollandzaterdag 2 juni 2018

Varen Doe Je Samen & Koerswijzer

Het succesvolle Koerswijzer experiment dat Rijkswaterstaat in 2016 uitvoerde om de veiligheid van de recreatievaart te verhogen heeft een vervolg gekregen in RiverGuide recreant. Daarin zijn vanaf nu alle Varen Doe Je Samen (VDJS) knooppunten opgenomen. De afgelopen maanden is wederom een belangrijke stap gezet om de Nederlandse vaarwegen veiliger te maken. Alle knooppunten die door VDJS zijn beschreven zijn nu ook opgenomen in RiverGuide Recreant. Ben je aan het varen, en is RiverGuide Recreant actief aan dan krijg je een bericht in de app dat je een VDJS knooppunt nadert. Met 1 klik op de kaart krijg je inzicht in het VDJS-advies over het betreffende knooppunt.

Op het juiste moment krijg je de juiste informatie aangeboden!

Daarnaast zijn er nog enkele kleine verbeteringen ingevoerd in RiverGuide Recreant. Je kunt nu je eigen profiel in de app inzien en ook verwijderen. Daarnaast is ook het weer op locatie opvraagbaar, en worden de diverse databronnen vermeld.

In de aankomende maanden wordt de app verder uitgebreid. Naast de knooppuntinformatie komt ook het verkeersbeeld in de app beschikbaar. Op deze manier heb je niet alleen zicht op de veilige route, maar ook op wat er op dat moment om je heen aan het gebeuren is.

Het RiverGuide Team


maandag 26 maart 2018

Experiment verminderen marifoonverkeer - haven Rotterdam

We zijn weer uit de startblokken voor een nieuw experiment in RiverGuide met als doel het verminderen van het marifoonverkeer. De ideeën zijn samen met vaarwegbeheerders en schippers bedacht en gevalideerd.  Op basis hiervan zijn de meest kansrijke concepten geselecteerd en gerealiseerd. In het kort hebben VTS operators de mogelijkheid om berichten aanmaken voor hun sector. Deze worden zichtbaar in de RiverGuide-app, en nadat de schipper het bericht heeft gelezen kan de VTS-er dit zien. Ook is er meer informatie in de app beschikbaar die vaak via de marifoon wordt uitgewisseld. De volgende functionaliteit is voor de schipper beschikbaar.

  1. Meldingen in VTS-sector zichtbaar
  2. Markeren van berichten als gelezen
  3. Visuele detailinformatie over bezetting ligplaatsen
  4. Visuele informatie over bruggen 
  5. Meldingen per sector inzien

In de sectoren Maashaven en Waalhaven gaan VTS-ers en een selecte groep schippers valideren wat potentiële bijdrage en waarde is van betere informatievoorziening en afstemming middels RiverGuide. Hiervoor wordt gedurend een periode van 4 weken dit experiment opgezet. Na afloop van deze periode wordt middels een enquête en op basis van de metingen in kaart gebracht wat deze bijdrage is of zou kunnen zijn.

Vaart u vaker in de sector Waalhaven en Maasbruggen en wilt u meedoen aan het experiment voor de afstemming met de VTS. Stuur een mail naar riverguide@teqplay.nl. De functionaliteit voor de bruggen en ligplaatsen is vanaf volgende week voor alle RiverGuide gebruikers beschikbaar.
Nieuwe functionaliteiten RiverGuide

Detail informatie ligplaatsen

Activeer de ligplaats overlay op de kaart en klik vervolgens op 1 van de ligplaatsen om te zien welke maatvoering schepen er op deze ligplaats liggen.

Visuele weergave van bruggen

Open een brug in de lijstweergave en zie direct hoe hoog de brug is, welke openingen er zijn en de waterstand.

VTS notificaties

Krijg een notificatie op je telefoon als je een waarschuwingsgebied invaart. Klik erop om het bericht te markeren als gelezen. De VTS’er kan dit inzien en hoeft dit nu niet meer over de marifoon te herhalen. 
Om alle berichten terug te kijken ga je via het menu naar de pagina ‘VHF notificaties’

vrijdag 12 januari 2018

Nieuw jaar, nieuwe RiverGuide versie

Allereerst de beste wensen voor 2018! In de laatste weken van 2017 hebben we de laatste puntjes op de i gezet voor een nieuwe release van RiverGuide om 2018 weer volle kracht vooruit te gaan.
Maar eerst even terugblikken: 2017 was een mooi jaar voor RiverGuide, na de pilot kwam er een vervolg. Er staat inmiddels een stevig consortium van Nederlandse vaarwegbeheerders en hebben ruim 800 binnenvaartschippers de app in gebruik.

In het aankomende jaar gaat er nog veel mooie nieuwe functionaliteit gerealiseerd worden. Daarover later meer. Maar allereerst kijken we naar de nieuwe versie van de app: de volgende functionaliteiten zijn toegevoegd:
  • ETA voorspellingen voor de aankomsttijden bij objecten op de geplande vaarroute
  • Visuele indicatie als er een brugopening nodig is
  • Starten en stoppen van een route
  • Vernieuwingen in de lay-out van de kaart en de iconen

Verder zijn er met behulp van jullie feedback de nodige kleinere verbeteringen doorgevoerd in de data en in het gebruikersinterface.
In de aankomende periode staan er nog een aantal verdere uitbreidingen en verbeteringen op de rol. In de Provincie Zuid Holland komt er extra informatie beschikbaar en hiervoor is ook een nieuwe versie van het dashboard ontwikkeld met b.v. de verkeersborden, VHF frequenties en de actieve BASsen etc. In Noord Holland worden automatisch meldingen voor brugopeningen gedaan. En voor het verminderen van het marifoonverkeer gaan we samen met het Havenbedrijf Rotterdam in RiverGuide een experiment uitvoeren.

Kortom, wij zien weer uit naar een mooi RiverGuide jaar.