Powered by

Powered by

maandag 26 maart 2018

Experiment verminderen marifoonverkeer - haven Rotterdam

We zijn weer uit de startblokken voor een nieuw experiment in RiverGuide met als doel het verminderen van het marifoonverkeer. De ideeën zijn samen met vaarwegbeheerders en schippers bedacht en gevalideerd.  Op basis hiervan zijn de meest kansrijke concepten geselecteerd en gerealiseerd. In het kort hebben VTS operators de mogelijkheid om berichten aanmaken voor hun sector. Deze worden zichtbaar in de RiverGuide-app, en nadat de schipper het bericht heeft gelezen kan de VTS-er dit zien. Ook is er meer informatie in de app beschikbaar die vaak via de marifoon wordt uitgewisseld. De volgende functionaliteit is voor de schipper beschikbaar.

  1. Meldingen in VTS-sector zichtbaar
  2. Markeren van berichten als gelezen
  3. Visuele detailinformatie over bezetting ligplaatsen
  4. Visuele informatie over bruggen 
  5. Meldingen per sector inzien

In de sectoren Maashaven en Waalhaven gaan VTS-ers en een selecte groep schippers valideren wat potentiële bijdrage en waarde is van betere informatievoorziening en afstemming middels RiverGuide. Hiervoor wordt gedurend een periode van 4 weken dit experiment opgezet. Na afloop van deze periode wordt middels een enquête en op basis van de metingen in kaart gebracht wat deze bijdrage is of zou kunnen zijn.

Vaart u vaker in de sector Waalhaven en Maasbruggen en wilt u meedoen aan het experiment voor de afstemming met de VTS. Stuur een mail naar riverguide@teqplay.nl. De functionaliteit voor de bruggen en ligplaatsen is vanaf volgende week voor alle RiverGuide gebruikers beschikbaar.
Nieuwe functionaliteiten RiverGuide

Detail informatie ligplaatsen

Activeer de ligplaats overlay op de kaart en klik vervolgens op 1 van de ligplaatsen om te zien welke maatvoering schepen er op deze ligplaats liggen.

Visuele weergave van bruggen

Open een brug in de lijstweergave en zie direct hoe hoog de brug is, welke openingen er zijn en de waterstand.

VTS notificaties

Krijg een notificatie op je telefoon als je een waarschuwingsgebied invaart. Klik erop om het bericht te markeren als gelezen. De VTS’er kan dit inzien en hoeft dit nu niet meer over de marifoon te herhalen. 
Om alle berichten terug te kijken ga je via het menu naar de pagina ‘VHF notificaties’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten